Worapong

กรกฎาคม 31, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

กรกฎาคม 31, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

กรกฎาคม 23, 2020

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Y blue (Surface protein contamination kit) ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร

กรกฎาคม 23, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม