Worapong

กุมภาพันธ์ 17, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โซลูชันทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคครบวงจร

กุมภาพันธ์ 9, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม ในหัวข้อ “การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP),freedom to Operate และ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

กุมภาพันธ์ 8, 2023

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25

กุมภาพันธ์ 7, 2023

เทคนิคการแพทย์เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2566 ณ ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์