Worapong

ธันวาคม 22, 2020

โครงการคุณธรรม-จริยธรรมในวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

ธันวาคม 14, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดตลาดจริงใจ Farmers’ Market

ธันวาคม 7, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ หารือเพื่อสร้างความร่วมมือการวิจัยด้าน Life Science ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 4, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563