Worapong

ธันวาคม 3, 2019

Certification Ceremony for Exchange Students of International Clinical Internship Program

ธันวาคม 3, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชก้าวไกล ใส่ใจสังคม” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562

ธันวาคม 3, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

พฤศจิกายน 4, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี