Worapong

พฤษภาคม 18, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ ตลาดเอื้ออาทร ตำบลมหาสวัสดิ์

พฤษภาคม 16, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ ตลาดยิ่งเจริญ

พฤษภาคม 16, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนับสนุนการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่เขตแจ้งวัฒนะ

พฤษภาคม 11, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ครั้งที่ 2