คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระยาทำวรวิหาร และวัดเสนหา
พฤศจิกายน 10, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565
พฤศจิกายน 10, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นำโดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ที่คณะฯ ได้รับรางวัลฯ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา ในการนี้อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กร สู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมทั้งเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาต่าง ๆ โดยรอบคณะฯ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.594109965847666