คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ
พฤศจิกายน 10, 2022
ภาควิชารังสีเทคนิค จัดฝึกอบรม หลักสูตร Digital Imaging and PACS ณ Health Polytechnic of Semarang, Indonesia
พฤศจิกายน 10, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาม จัดโดยคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีฯ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมประกวดประดิษฐ์ กระทง ประกวดแต่งกายงาม ประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ในการนี้คุณนภสร จิตตะปุตตะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาเคมีคลินิก เป็นตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมประกวดนพมาศ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.595477029044293