7

วิจัย

Untitled-3

บริการห้องปฏิบัติการ

Untitled-4

ฝึกอบรม

Pilot-Plant2
เข้าชม
eqas2020
INNOTREX
เข้าชม

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ปฏิทินกิจกรรม

22JAN

MU - FAHLA Asia - Pacific Medical Imaging Informatics Certification Courses “ Vendor Neutral Archive (VNA) ”

22 January 2563

Center for Advanced Medical Imaging Informatics
4 floor, Room 409
Faculty of Medical Technology, Mahidol University, Salaya

12MAR

อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ

12-13 มีนาคม 2563

ณ ห้อง 304-305 ชั้น 3
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

VIEW ALL

แผนงานที่สำคัญ

Publications in 2019

Recent Publications

  1. Ito D, Takashima E, Yamasaki T, Hatano S, Hasegawa T, Miura K, Morita M, Thongkukiatkul A, Diakite M, Long C. A, Sattabongkot J, Udomsangpetch R, Iriko H, Ishino T, Tsuboi T. Antibodies against a Plasmodium falciparum RON12 inhibit merozoite invasion into erythrocytes. Parasitology International. 2019;68(1): 87-91
  2. Thongsai N, Tanawannapong N, Praneerad J, Kladsomboon S, Jaiyong P, Paoprasert P. Real-time detection of alcohol vapors and volatile organic compounds via optical electronic nose using carbon dots prepared from rice husk and density functional theory calculation. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2019; 560: 278-87
  3. Htoo K. P. P, Yamkamon V, Yainoy S, Suksrichavalit T, WitViseshsindh W, Eiamphungporn W. Colorimetric detection of PCA3 in urine for prostate cancer diagnosis using thiol-labeled PCR primer and unmodified gold nanoparticles. Clinica Chimica Acta. 2019; 488: 40-9
  4. Tohmoto T, Takashima E, Takeo S, Morita M, Nagaoka H,Udomsangpetch R, Sattabongkot J, Ishino T, Torii M, Tsuboi T. Anti-MSP11 IgG inhibitsPlasmodium falciparummerozoite invasion intoerythrocytesin vitro. Parasitology International. 2019;69: 25–9
  5. Praneerad J, Thongsai N, Supchocksoonthorn P, Kladsomboon S, Paoprasert P. Multipurpose sensing applications of biocompatible radish-derived carbon dots as Cu2+ and acetic acid vapor sensors. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2019;211:59–70

Read More

 

รายงานประจำปี

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th