คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความต้องการของทุกท่าน และการสนับสนุนที่จะทำให้การลงทุนทางการวิจัยของประเทศไทยเป็นไปอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปสู่วงวิชาการระดับนานาชาติ จึงเปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ขึ้น (Proteomics Services Center) โดยมีจุดประสงค์ที่สำคัญในการให้บริการการวิเคราะห์ และการศึกษาวิจัยทางโปรตีโอมิกส์ที่มีคุณภาพและครบวงจร

รายการตรวจวิเคราะห์

2D Gel Electrophoresis
 • Clean up sample                          450 บาท/ตัวอย่าง
 • Strip size
  – 7 cm.                                         3,000 บาท/ตัวอย่าง
  – 18 cm.                                       4,500 บาท/ตัวอย่าง
 • Staining
  – Coomassie                                          500 บาท/เจล
  – Silver stain                                       1,500 บาท/เจล
  – Deep purple/Sypro Ruby              6,500 บาท/เจล
  – CyDye DIGE                                   18,000 บาท/เจล
 • Image Capture                                 400 บาท/ชั่วโมง
 • Image Analyze                              1,200 บาท/ชั่วโมง
Protein Digestion
 • Clean up sample                                 100 บาท/spot
Mass Spectrometry
 • LC/MS
 • Protein Identification (include protein digestion)  2,000 บาท/ตัวอย่าง
Proteomic1

Request form

   ติดต่อ : 02-441-4371 ext. 2620
————E-mail : mtproteomics@mahidol.ac.th


1

Proteomics Services Center


ขั้นตอนขอรับบริการ

1) สำหรับตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมารับบริการงานด้าน 2D-electrophoresis ต้องเป็นตัวอย่างที่ทำการสกัดแยกโปรตีน (Crude protein extract) มาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมตัวอย่างก่อนมารับบริการ

2) กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบรับตัวอย่างให้ชัดเจน
————–– ชื่อที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี
————–– ชื่อที่อยู่สำหรับออกใบรายงานผล
————–– ชื่อที่อยู่สำหรับส่งผลการตรวจวิเคราะห์
————–– หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

3) เมื่อห้องปฏิบัติการฯ ทำการวิเคราะห์เสร็จสิ้นแล้วจะส่งผลการวิเคราะห์ให้ตามช่องทางที่ท่านได้แจ้งไว้ (ส่งทาง E-mail/ไปรษณีย์/มารับผลเอง)