หมวดหมู่สินค้า

 • บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์
  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  73170

wemtinnotrex@gmail.com

095 906 4082

FOLLOW US

                       
@MT INNOTREX CO., LTD. Thailand. All Rights Reserved.