สมัครงานกับคณะเทคนิคการแพทย์

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักเทคนิคการแพทย์  26 มี.ค. 64 5 เม.ย.64 
      
 
         
         
 
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์
1 พนักงานประจำห้องทดลอง 1 9 เม.ย.64
2
3
4
 –