สมัครงานกับคณะเทคนิคการแพทย์

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1. นักเทคนิคการแพทย์ (ขยายเวลาครั้งที่ 4)  26 มี.ค. 64 30 มิ.ย.64
2. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 1 มิ.ย. 64 30 มิ.ย.64
3. นักเทคนิคการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคระดับโมเลกุล)   21 มิ.ย.64 30 มิ.ย.64