สมัครงานกับคณะเทคนิคการแพทย์

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1  นักวิชาการศึกษา
2
6 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
 2    นักวิเทศสัมพันธ์  1 28 มกราคม 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563
3
  พนักงานประจำห้องทดลอง  1  15 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563
 
         
         
 
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์
1 นักวิชาการศึกษา 2 19 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563
2 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 9 มีนาคม 2563
3   นักวิเทศสัมพันธ์ 1 24 กุมภาพันธ์ 2563
4
  พนักงานประจำห้องทดลอง  1 25 กุมภาพันธ์ 2563