สมัครงานกับคณะเทคนิคการแพทย์

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1   พนักงานประจำห้องทดลอง  1  15 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563
 2    นักวิเทศสัมพันธ์  1 28 มกราคม 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563
 
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์
1   พนักงานประจำห้องทดลอง  1 25 กุมภาพันธ์ 2563
2   นักวิเทศสัมพันธ์ 1 24 กุมภาพันธ์ 2563

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th