สมัครงานกับคณะเทคนิคการแพทย์

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิเทศสัมพันธ์  1   30 พ.ย.63  16 ธ.ค.64 
       
      
 
         
         
 
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์
1 นักวิเทศสัมพันธ์ โปรดติดตาม โปรดติดตาม
2
3
4
 –