ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
เอกสารประกวดราคา
วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
MT11/2567 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

เครื่องวิเคราะห์และแยกเซลล์อัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
01/07/2567 12/07/2567
MT10/2567 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้

 

26/06/2567 04/07/2567
MT09/2567 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ตู้เก็บส่วนประกอบของเลือด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้

 

26/06/2567 04/07/2567
MT08/2567 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 เครื่อง
13/06/2567 20/06/2567
MT07/2567 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดเครื่องกำเนิดพลาสมาความดันต่ำพร้อมติดตั้งระบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
28/05/2567 07/06/2567
MT06/2567 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
20/05/2567 04/06/2567
MT05/2567 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
20/05/2567 30/05/2567
MT04/2567 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หุ่นจำลองเสมือนมนุษย์เพื่อการฝึกจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตัว
20/5/2567 05/06/2567
MT03/2567 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออกเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

 

20/5/2567  31/5/2567 
MT02/2567 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดตู้เลี้ยงเซลล์ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

 

15/5/2567 27/5/2567
MT01/2567 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดปริมาณสารสำคัญปริมาณน้อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
11/01/2567 19/01/2567
MT22/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ระบบ
27/12/2566 11/01/2567
MT21/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ตู้
12/10/2566 25/10/2566
MT20/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวัดปริมาณสารสำคัญปริมาณน้อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
20/09/2566 28/09/2566
MT19/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20/09/2566 29/09/2566
MT18/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดประกอบชุดทดสอบสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/09/2566 21/09/2566
MT17/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดพ่นสารละลายบนแผ่นเมมเบรนสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/09/2566 21/09/2566
MT16/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ 2566-2567
05/09/2566 12/09/2566
MT15/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ 2566-2567
24/07/2566 04/08/2566
MT14/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรับภาพและประมวลผลภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอลไร้สาย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ชุด
24/07/2566 09/08/2566
MT13/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ตู้
24/07/2566 09/08/2566
MT12/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
24/07/2566 09/08/2566
MT11/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงรุ่น (UV-VIS Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง
12/07/2566 21/07/2566
MT10/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1 ชุด
12/07/2566 21/07/2566
MT09/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ระบบ
05/07/2566 14/07/2566
MT08/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12/06/2566 21/06/2566
MT07/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12/06/2566 19/06/2566
MT06/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

14/03/2566 21/03/2566
MT05/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1 ชุด
14/03/2566 21/03/2566
MT04/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
06/02/2566 21/02/2566
MT03/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องนับจุดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ ELISpot แบบ 2 สี และ Fluorospot แบบ 3 สี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
25/01/2566 09/02/2566
MT02/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กล้องจุลทรรศน์ชิด 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 กล้อง
25/01/2566 09/02/2566
MT01/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
24/01/2566 07/02/2566
MT12/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบภาพและเสียงประจำห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ชั้น 11 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย จำนวน 1 ชุด
19/09/2565 27/09/2565
MT11/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จ้างออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อการผลิตเครื่องมือ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน
01/09/2565 13/09/2565
MT10/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตู้เย็นสำหรับเก็บส่วนประกอบของเลือด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้
29/08/2565 07/09/2565
 MT08/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าเพื่อการแพทย์แม่นยำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้

 

23/08/2565 01/09/2565
 MT07/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกระดับโมเลกุลในสิ่งส่งตรวจ และผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
 27/07/2565 18/08/2565 
MT06/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
19/05/2565 27/05/2565
MT05/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง
19/05/2565 27/05/2565
MT04/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)
18/05/2565 26/05/2565
MT02/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 57 ชุด
24/02/2565 10/03/2565
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่
รับฟังวิจารณ์
วันที่
สิ้นสุดรับฟังวิจารณ์
67079023015 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/07/2567 10/07/2567
67069020541 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้
07/06/2567 18/06/2567
67059624821 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตู้เก็บส่วนประกอบของเลือด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้

 

07/06/2567 18/06/2567
67049148801 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 เครื่อง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

 

31/05/2567 06/06/2567
67049154108 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

เครื่องวิเคราะห์และแยกเซลล์อัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
28/05/2567 5/06/2567
67059180520 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดเครื่องกำเนิดพลาสมาความดันต่ำพร้อมติดตั้งระบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
15/05/2567 23/05/2567
67049148801 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 เครื่อง
07/05/2567 17/05/2567
67049137431 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้
07/05/2567 17/05/2567
67039479745 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

07/05/2567 17/05/2567
67049149072 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องเขย่าแบบหมุนเป็นวงกลม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 เครื่อง
07/05/2567 17/05/2567
67039334163 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
01/05/2567 09/05/2567
67049422074 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
30/04/2567 08/05/2567
67049395435
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หุ่นจำลองเสมือนมนุษย์เพื่อการฝึกจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตัว
26/04/2567 03/05/2567
67049288800 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดตู้เลี้ยงเซลล์ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
25/04/2567 02/05/2567
67049280110 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
25/04/2567 02/05/2567
67049154108
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวิเคราะห์และแยกเซลล์อัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
19/04/2567 26/04/2567
66129372432 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดปริมาณสารสำคัญปริมาณน้อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
26/12/2566 04/01/2567
66129306245 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
19/12/2566 22/12/2566
66099421370 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลศาลายาออำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้
20/09/2566 27/09/2566
66017173158 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12/09/2566 15/09/2566
66099153218 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดปริมาณสารสำคัญปริมาณน้อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
11/09/2566 14/09/2566
66079144902 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดพ่นสารละลายบนแผ่นเมมเบรนสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
24/07/2566 07/08/2566
66079148694 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดประกอบชุดทดสอบสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
24/07/2566 07/08/2566
66079102443 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้
13/07/2566 18/07/2566
66069364090 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรับภาพและประมวลผลภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล ไร้สาย จำนวน 1 ชุด
13/07/2566 18/07/2566
66079023670 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ 2566-2567
12/07/2566 17/07/2566
66017173158 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

30/06/2566 05/07/2566
66069048816 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1 ชุด
30/06/2566 05/07/2566
66069049108 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงรุ่น (UV-VIS Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง
30/06/2566 05/07/2566
66069049757 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ระบบ
15/06/2566 20/06/2566
66059509388 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

02/06/2566 08/06/2566
66017104358 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15/02/2566 22/02/2566
66027218135 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1ชุด
15/02/2566 22/02/2566
66017070666 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15/02/2566 22/02/2566
66017173158 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

17/01/2566 27/01/2566
66017042938 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 กล้อง
06/01/2566 13/01/2566
66017047461 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
06/01/2566 13/01/2566
65127313600 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องนับจุดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ ELISpot แบบ ๒ สี และ Fluorospot แบบ ๓ สี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ เครื่อง
28/12/2565 06/01/2566
65127292510 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
21/12/2565 28/12/2565
65047339584 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2 )
29/04/2565 09/05/2565
65047120869 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
22/04/2565 29/04/2565
65047096542 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง
22/04/2565 29/04/2565
65047146186  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องมือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญโดยเทคนิคขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
 22/04/2565 29/04/2565 
65027013656 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 57 ชุด
08/02/2565 15/02/2565
ประกาศราคากลาง
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
67069478977
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้ออุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาตรน้อย Autopipette (ชุด) ประกอบด้วยขนาด 2-20, 20-200, 100-1000 uL จำนวน 5 ชุด 05/07/2567 144,450 .00
67069580157 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ  05/07/2567 179,225.00
67039548153
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อระบบจอสัมผัสเพื่อการจัดท่าถ่ายภาพทางรังสี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 03/07/2567 400,715.00
67059115197 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 งาน 03/7/2567 156,220.00
67069576310
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง จำนวน 1 งาน 01/07/2567 106,000.00
67049187364
วิธีเฉพาะเจาะจง 56(2)ค   ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 28/06/2567 3,999,874.00
67069308964 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาด 2 ประตู พร้อมระบบติดตามอุณหภูมิ จำนวน 3 ตู้ 27/06/2567 300,000.00
67069368776 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinets class II) จำนวน 1 ตู้ 27/06/2567 374,500.00
67069244233 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 รายการ 24/06/2567 122,400.00
67069081470
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 13/06/2567 393,000.00
67049421680
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อชุดน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 86 รายการ 13/06/2567 11,658,209.75
67069045445 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 07/06/2567 135,000.00
67069035689 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 07/06/2567 198,900.00
67069038751 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 07/06/2567 171,540.00
67069032874 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 07/06/2567 356,042.50
67059607752 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อเครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว จำนวน 9 เครื่อง 07/06/2567 124,920.00
67059594400 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 3 รายการ 05/06/2567 100,901.00
67059513324 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 รายการ 04/06/2567 228,873.00
67039334163
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 01/05/2567 4,387,000.00
67049387919
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพสมองมนุษย์ โดยการตรวจจับระดับฮีโมโกลบิล ในขณะที่สมองทำงานแบบพกพา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 26/04/2567 5,000,000.00
67049395435 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หุ่นจำลองเสมือนมนุษย์เพื่อการจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตัว 26/04/2567 2,503,800.00
67049280110 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 25/04/2567 2,400,000.00
67049288800
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดตู้เลี้ยงเซลล์ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 25/04/2567 1,250,000.00
67049154108
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์อัตโนมัติตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 19/04/2567 7,500,000.00
67049110185
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17/04/2567 134,550.00
67049068480
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้ออุปกรณ์และส่วนประกอบของโลหิต จำนวน 7 รายการ 17/04/2567 887,820.00
67039501680 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 20/03/2567 157,290.00
67039360383 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 25/03/2567 160,500.00
67039253814 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 18/03/2567 100,901.00
67039192727 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 18/03/2567 383,000.00
67039187956 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18/03/2567 126,000.00
67039012858 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 06/03/2567 239,466.00
67039017619 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 06/03/2567 257,400.00
67029023175 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 05/02/2567 103,400.00
67019601328 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างทำสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 05/02/2567 138,030.00
67019347464 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้ออุปกรณ์และส่วนประกอบของโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2567 01/02/2567 3,563,000.00
67019261542 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ  17/01/2567 100,986.60
67019288947 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17/01/2567 126,000.00
66129344462 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 22/12/2566 160,000.00
66129074005 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 20/12/2566 159,911.50
66129048409 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน 19/12/2566  173,340.00 
66129152802 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวิเคราะห์และแยกเซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 19/12/2566 160,500.00
66119495075 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ  06/12/2566 128,000.00
66119503019 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 06/12/2566 236,791.00
66119484197 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 01/12/2566 489,000.00
66119500066 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 256,800.00
66119464910 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการLIS และ งานดูแลบำรุงรักษาการเชื่อมต่อเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเข้ากับระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 30/11/2566 372,000.00
66119497039 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 126,367.00
66119500698 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 147,301.02
66109117265 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างเหมาดำเนินงานห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน 30/11/2566 456,000.00
66119233766 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างซ่อมตู้แช่แข็ง –80 องศาเซลเซียส จำนวน งาน 28/11/2566 133,750.00
66119456106 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องและบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ จำนวน ๑ รายการ 28/11/2566 104,000.00
66119359948 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อLiquid Nitrogen ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ 28/11/2566 231,120.00
66119359863 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Thin Prep) ตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์มะเร็งเต้านม จำนวน 1 งาน 23/11/2566 325,000.00
66119102215 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างซ่อมห้อง Cold Room จำนวน 1 งาน 14/11/2566 149,693.00
66119148136 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 09/11/2566 333,450.00
66119141163 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 09/11/2566 109,950.00
66119144520 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 09/11/2566  109,360.00
66109393414 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อม่านบังแสง 5 ชุด  08/11/2566 172,805.00
66119016642 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล จำนวน 1 งาน 02/11/2566 157,100.00
66109351518 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 31/10/2566 256,800.00
66109318832 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข    จ้างเตรียมชุดอุปกรณ์ออกหน่วยตรวจสุขภาพ จำนวน 1 งาน 30/10/2566 130,000.00
66109299592 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข     จ้างเหมาดำเนินการเพื่อจัดเตรียมตัวอย่างในโครงการ EQABและงานเตรียมภาคปฏิบัติการของการเรียนการสอนในภาควิชา จุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ จำนวน 1 งาน 30/10/2566 360,000.00
66109318618 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 26/10/2566 130,750.00
66109292021 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 25/10/2566 242,676.00
66109109881 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ตรวจแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านมเคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน 25/10/2566 277,665.00
66109266366 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 1 รายการ 25/10/2566 163,988.31
66109252793 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 20/102566 396,000.00
66109157920 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 16/10/2566 135,000.00
66109082196 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ซีรั่ม ประจำปีงบประมาณ 2567 12/10/2566  122,500.00
66099420625 วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ 13/03/2566 1,575,789.00
66099194062 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 04/09/2566 412,500.00
66099200023 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04/09/2566 260,000.00
66089468784 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 73 รายการ 24/07/2566 101,917.50
66089463603 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 20/07/2566 470,800.00
66089459902 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 20/07/2566 440,840.00
66089428093 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25/07/2566 362,700.00
66089423490 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 20/07/2566 370,800.00
66089418960 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 20/07/2566 163,700.00
66089347112 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 24/07/2566 191,744.00
66089343222 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 13 รายการ 20/07/2566 471,335.00
66089325372 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 19/07/2566 417,300.00
66089313500 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 19/07/2566 402,320.00
66089283155 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 19/07/2566 487,920.00
66089274899 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 19/07/2566 385,200.00
66089271344 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 20/07/2566 342,935.00
66089242764 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 19/07/2566 494,340.00
66089226332 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/07/2566 180,000.00
66089222430 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 19/07/2566 469,328.75
66089171415 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 18 รายการ 20/07/2566 437,576.50
66089166310 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 19/07/2566 479,360.00
66089135962 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 19/07/2566 174,624.00
66089130000 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 19/07/2566 423,720.00
66089126480 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 19/07/2566 423,720.00
66079554868 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 21/07/2566 143,701.00
66079385887 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 10/07/2566 457,853.00
66079370867 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 10/07/2566 308,160.00
66079365574 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 10/07/2566 359,520.00
66079363229 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 10/07/2566 462,240.00
66079359054 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 10/07/2566 462,240.00
6679352720 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 10/07/2566 375,570.00
66079278472 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/06/2566 160,000.00
66079228050 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/06/2566 175,500.00
66079023670 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 13/03/2566 1,575,789.00
66079154769 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 21/06/2566 481,500.00
66079151546 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 21/06/2566 371,825.00
66069307802 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด 16/06/2566 320,000.00
66069307803 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง 16/06/2566 111,280.00
66069213846 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 09/06/2566 446,725.00
66069209020 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 06/06/2566 449,507.00
66069198274 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 30/05/2566 196,452.00
66069145787 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 30/05/2566 224,000.00
66069135796 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 24/05/2566 486,720.00
66069133172 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 24/05/2566 126,000.00
66069129830 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 24/05/2566 149,400.00
66069075291 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 19/05/2566 125,190.00
66069065601 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 19/05/2566 385,200.00
66059506670 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 19/05/2566 355,679.00
66059260599 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 20/04/2566 242,890.00
66059103071 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 15/05/2566 170,772.00
66059176549 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/04/2566 385,200.00
66059164915 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/04/2566 385,200.00
66059136477 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/04/2566 479,360.00
66049205899 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 28/03/2566 204,750.00
66027349455 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 09/02/2566 184,361.00
66027235505 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 30/01/2566 226,800.00
66027167453 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างซ่อมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน Model LGN 32MA จำนวน 1 งาน 08/02/2566 128,400.00
66017441978 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 10/01/2566 170,130.00
6617232051 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 29/12/2565 126,000.00
66017063769 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) จำนวน 4 เครื่อง 11/01/2566 209,292.00
65127474269 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000BTU จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 11/01/2566 174,968.54
66017049445 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง 11/01/2566 200,000.00
66017120248 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 23/12/2565 126,000.00
66017065264 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 09/12/2565 256,500.00
65127399306 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 09/12/2565 181,900.00
65127292510 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 21/12/2565 750,000.00
65127145019 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25/11/2565 121,815.00
65127030796 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 16/11/2565 296,390.00
65127019274 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อโรคในไก่ จำนวน 3 รายการ 16/11/2565 142,524.00
65117493333 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างซ่อมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน Model LGN 32MA จำนวน 1 งาน 25/11/2565 149,800.00
65117550934 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 10/11/2565 292,500.00
65107299742 วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 09/09/2565 6,168,750.00
65117338138 วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 09/09/2565 8,999,690.00
65107385532 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 07/10/2565 472,619.00
65107383179 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 07/10/2565 479,360.00
65107378196 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 07/10/2565 491,130.00
65107352831 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์  ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ  04/10/2565 197,000.00
65107349589 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 07/10/2565 478,504.00
65107325062 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 07/10/2565 484,496.00
65107326835 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 07/10/2565 408,740.00
65107328406 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 07/10/2565 342,400.00
65107333800 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 07/10/2565 410,888.00
65107336149 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 07/10/2565 419,440.00
65107229723 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้ดูดไอสารเคมี ชนิดต่อท่อ จำนวน 1 ตู้ 19/10/2565 300,000.00
65107328745  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinets Class II )   จำนวน 1 ตู้ 27/10/2565 350,000.00
65107155978  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 05/10/2565 149,600.00
65107154914 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 05/10/2565 130,000.00
65107153111 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 05/10/2565 115,560.00
65107213996 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 19 รายการ 17/10/2565 301,662.50
65097025120 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 29/08/2565 193,050.00
65087737197 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 29/08/2565 497,550.00
65087427340 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 04/08/2565 257,870.00
65087425255 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04/08/2565 248,240.00
65087422845 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04/08/2565 297,460.00
65087398879 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 04/08/2565 468,660.00
65087370072 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 04/08/2565 455,071.00
65087370072 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 04/08/2565 429,715.00
65087337806 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 04/08/2565 441,107.50
65087330118 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 04/08/2565 268,864.35
65087297434 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04/08/2565 263,220.-
65087285007 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 04/08/2565 242,676.-
65087269742 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 04/08/2565 384,000.-
65087263128 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 27/07/2565 140,400.-
65087084083 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ COVID-19 จำนวน 1 รายการ 12/07/2565 325,000.-
65087071404 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 11/07/2565 196,452.-
65087068811 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 11/07/2565 385,200.-
65087059895 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 11/07/2565 352,030.-
65087035906 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 11/07/2565 385,200.-
65087016552 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 06/07/2565 355,882.-
65077413024 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 06/07/2565 456,141.-
65077217923 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 30/06/2565 128,700.-
65067565209 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 15 รายการ 04/07/2565 471,977.-
65067621699 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 20/06/2565 443,247.50-
65067608672 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 20/06/2565 186,180.-
65067565209 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 15 รายการ 22/06/2565 417,977.-
65067535224 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 22/06/2565 150,442.-
65067525789 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 22/06/2565 224,807.-
65067508214 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 22/06/2565 246,314.-
65067436755 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14/06/2565 442,980.-
65067430886 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14/06/2565 410,880.-
65067255133 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 31/05/2565 499,476.-
65067218658 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 31/05/2565 453,680.-
6506715856 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 31/05/2565 442,980.-
65067123690 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 27/05/2565 297,000.-
65057530224 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 25/05/2565 382,200.-
65057394724 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม MagDEA Dx Sv จำนวน 1 รายการ 18/05/2565 144,000.-
65057357297 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 รายการ 27/04/2565 120,342.90-
65057342931 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 02/05/2565 102,350.-
65057312121 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะแบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ 20/05/2565 197,000.-
65057124484 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จำนวน 4 รายการ 03/05/2565 2,592,000.-
6505707216 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อโรคในไก่ จำนวน 3 ชุด 02/05/2565 100,901.-
65057065077 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อโรคในไก่ จำนวน 15 ชุด 02/05/2565 338,655.-
65057066556 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจวินิจฉัยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ รายการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 29/04/2565 240,000.-
65047339584 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) 26/04/2565 4,052,090.-
65047149837 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 30/03/2565 115,200.-
65047198957 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องสแกนและพิมพ์สามมิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 07/04/2565 147,220.01.-
65047120869 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อเครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 03/02/2565 1,070,000.-
65047096542 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อเครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง 03/02/2565 3,766,400.-
65047095682 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ชุด 23/03/2565 325,815.-
65047012459 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 23/03/2565 150,000.-
65037558128 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้มะเร็ง จำนวน 7 รายการ 22/03/2565 110,210.-
 MT265033001 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    งานจ้างเหมาดำเนินงานเพื่อเตรียมการขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก จำนวน 1 งาน 30/03/2565  228,000.-
65037497632 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 23/03/2565 140,400.-
65037434223 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวินิจฉัยยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ 16/03/2565 1,958,400.-
65037393929 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 09/03/2565 170,130.-
6503704469 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้เก็บสารเคมีประเภทมีไอระเหย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 16/03/2565 380,000.-
65037366813 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 16/03/2565 321,000.-
65037239522 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องควบคุมอุณหภูมิขวดแบบเขย่า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ 10/03/2565 290,000.-
65037126002 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจวินิจฉัยหาพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 45 กล่อง 03/03/2565 472,000.-
65037115232 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 07/03/2565 187,200.-
65027323891 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องควบคุมความชื้นผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 เครื่อง 14/02/2565 300,000.-
65037058785 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้แช่เย็นแบบแนวตั้ง -20 องศาเซลเซียส 03/03/2565 158,000.-
65037103909 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 07/03/2565 384,000.-
65027013656 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 57 ชุด 25/01/2565 1,091,721.-
765027031594  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 02/02/2565 141,668.-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีราคากลาง
เลขที่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
P67040035894
 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  585,000 บาท 07/2567
P67040035890
 ตู้เก็บส่วนประกอบของเลือด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 700,000 บาท 07/2567
P67040036085  ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2568-2572 195,000,000 บาท 08/2567
P67050008147   ชุดประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อการวินิจฉัยจุลชีพสมรรถนะสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 1,448,100 บาท 07/2567
P67050007931   ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีแบบไม่ต่อท่อ พร้อมโต๊ะอ่างน้ำสแตนเลส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ตู้ 1,000,000 บาท 07/2567
P67040032331
  ซื้อชุดน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ จำนวน 86 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 11,658,209.75 บาท 05/2567
P67040004472   ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 989,800 บาท 06/2567
P67040004859   เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 เครื่อง 825,500 บาท 06/2567
P67040004759   เครื่องเขย่าแบบหมุนเป็นวงกลม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 เครื่อง 571,400 บาท 06/2567
P67040000591   ซื้ออุปกรณ์และส่วนประกอบของโลหิต จำนวน 7 รายการ 887,820 บาท 04/2567
P67030061584   หุ่นจำลองเสมือนมนุษย์เพื่อการฝึกจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตัว 2,503,800 บาท 06/2567
P67030063132   งานจ้างออกแบบปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและห้องน้ำ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน 855,100 บาท 06/2567
P67030061873   ชุดตู้เลี้ยงเซลล์ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 1,250,000 บาท 06/2567
P67030061725   กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อม ชุดถ่ายภาพดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 2,400,000 บาท 06/2567
P67030062529   ระบบปรับอากาศเพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 22 เครื่อง 3,135,700 บาท 06/2567
P67030036629   ตู้ปลอดเชื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ตู้ 700,000 บาท 05/2567
P67030041303   เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 3,999,900 บาท 05/2567
P67030041373
  เครื่องวิเคราะห์และแยกเซลล์อัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 7,500,000 บาท 05/2567
P67030041442   เครื่องตรวจวัดและวิเคระห์ภาพสมองมนุษย์ โดยการตรวจจับระดับฮีโมโกลบิล ในขณะที่สมองทำงานแบบพกพา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 5,000,000 บาท 05/2567
P67030036313   ชุดเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 2,998,000 บาท 05/2567
P67030022560   ชุดดูดจ่ายสารละลายความเร็วสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 6,200,000 บาท 05/2567
P67030022508   เครื่องวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 4,387,000 บาท 05/2567
P67030022404   ชุดเครื่องกำเนิดพลาสมาความดันต่ำพร้อมติดตั้งระบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 1,550,000 บาท 05/2567
P67020019139   จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และราวกันตกระเบียง อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน 2,078,900 บาท 03/2567
P67020019186   จ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้งาน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน 2,380,800 บาท 03/2567
P67010030435   ซื้อน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ และสารอิเลคโตรไลท์ ประจำปีงบประมาณ 2567 960,000 บาท 02/2567
P67010001895   ซื้ออุปกรณ์และส่วนประกอบของโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2567 3,563,000 บาท 01/2567
P66110008562   ชุดน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดแยกชนิดเม็ดเลือดขาวและ NRBC โดยอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2567-2568  1,980,000 บาท 11/2566
 P66090023578   ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 2,500,000 บาท 10/2566
P66030025410   ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568 1,575,789 บาท  
P66090020778   ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568 1,575,789 บาท 10/2566
P66070023232   ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิกภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ จำนวน 84 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 24,899,798.25 บาท
P66090011301   ซื้อน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิกภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ จำนวน 86 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 24,899,798.25 บาท 10/2566
P66090008507   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธิคัดเลือก 7,953,420 บาท 10/2566
P66090008562   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 4,945,890 บาท 10/2566
P66080029874   เครื่องวัดปริมาณสารสำคัญปริมาณน้อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 595,000 บาท 09/2566
P66080023668   ชุดทดสอบแอนติบอดีต่อเชื้อในไก่ ประจำปีงบประมาณ 2567 2,200,455 บาท 09/2566
P66080015061   ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) 1,575,789 บาท 09/2566
P66070023232   น้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิกภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ จำนวน 84 รายการ 24,899,798.25 บาท 09/2566
P66070024263   เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบอเนกประสงค์( Multifunction copier) ชนิดขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยต่ำกว่า 40 แผ่นต่อนาที แบบไม่รวมกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิดน้ำหนัก 80gm/m2 ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 1,260,000.- บาท 08/2566
P66070025550   จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน 1,617,840.- บาท 08/2566
P66070024291   จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ วิทยาเขตศาลายา และอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน 3,888,000.- บาท 08/2566
P66060020500   ระบบรับภาพและประมวลผลภาพเอ็กซเรย์แบบดิจิตอลไร้สาย จำนวน 1 ชุด 950,000.- บาท 07/2566
P66050032594   จ้างปรังปรุงห้อง Clean Room เพื่อการผลิตเครื่องมือ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน 15,911,100.- บาท 06/2566
P66030025410   ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) 1,392,819. บาท 04/2566
P66050026577   จ้างซ่อมชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างชุดกำเนิดความถี่เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 งาน 941,600. บาท 06/2566
P66030025410   ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) 1,392,819.- บาท 04/2566
P66030022539   ซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดแยกชนิดเม็ดเลือดขาว NRBC Reticulocyte ในเลือดและสารน้ำ (Body fluid) โดยวิธีคัดเลือก โดยอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2566-2568 10,000,000.- บาท 04/2566
P6603004131   ซื้อชุดน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ จำนวน 84 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 195,000,000.- บาท 04/2566
P65120024599   เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 5 เครื่อง 640,000.- บาท 01/2566
P65120020947   กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 30 กล้อง 1,350,000.- บาท 01/2566
P65120020979   เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 3,905,500.- บาท 01/2566
P65120020916   ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,284,000.- บาท 01/2566
P65120018123   เครื่องนับจุดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ ELISpot แบบ 2 สีและ Fluorospot แบบ 3 สี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,494,000.- บาท 01/2566
P65110018728   เครื่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 750,000.- บาท 12/2565
P65090042894   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 6,168,750.- บาท 10/2565
P65090042421   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 8,999,690.- บาท 10/2565
P65080047208   เครื่องวัดการดูดกลืนแสงรุ่น (UV-VIS Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง 800,000.- บาท 09/2565
P65080020266   เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด 2,140,000.- บาท 09/2565
P65080020268   เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1 ชุด 1,560,060.- บาท 09/2565
P65080010463   ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าเพื่อการแพทย์แม่นยำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 530,000.- บาท 08/2565
P65070015832   ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 2,500,000.- บาท 08/2565
P65060025672   จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ วิทยาเขตศาลายา และคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 3,780,000.- บาท 07/2565
P65060025497   จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 1,100,000.- บาท 07/2565
P65040004280   จัดซื้อชุดน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ จำนวน 84 รายการ 20,367,172.30 บาท 05/2565
P65060017288   เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกระดับโมเลกุลในสิ่งส่งตรวจ และผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 19,000,000.- บาท 07/2565
P65050026942   จ้างออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อการผลิตเครื่องมือ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน 650,000.- บาท 06/2565
P65040006925   เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง 3,488,200.- บาท 05/2565
P65040005764   ตู้เย็นสำหรับเก็บส่วนประกอบของเลือด จำนวน 1 ตู้ 650,000.- บาท 05/2565
P65040006827   ระบบเสียงประจำห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ชั้น 11 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย จำนวน 1 ชุด 1,489,226.- บาท 05/2565
P65020021531   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง 3,852,000.- บาท 03/2565
P65020021426   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 1,134,200.- บาท 03/2565
P64120020903   ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญโดยเทคนิคขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 6,500,000.- บาท 01/2565
P64120005292   เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2 ) 4,193,600.- บาท 01/2565
P65010010245   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 57 ชุด 1,098,100.- บาท 02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่ประกาศ ราคา (บาท)
67079136579
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 รายการ 09/07/2567 165,760.00
67069478977 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้ออุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาตรน้อย Autopipette (ชุด) ประกอบด้วยขนาด 2-20, 20-200, 100-1000 uL จำนวน 5 ชุด 05/07/2567 144,450 .00
67069580157 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2567 179,225.00
67049288800
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   ซื้อชุดตู้เลี้ยงเซลล์ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 03/07/2567 1,241,200.00
67039548153 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อระบบจอสัมผัสเพื่อการจัดท่าถ่ายภาพทางรังสี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 03/07/2567 400,715.00
67059115197 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 งา 03/07/2567 156,220.00
67039334163 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   เครื่องวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 01/07/2567 4,290,000.00
67069576310 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง จำนวน 1 งาน 01/07/2567 106,000.00
67049387919
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ค   ซื้อเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพสมองมนุษย์ โดยการตรวจจับระดับฮีโมโกลบิล ในขณะที่สมองทำงานแบบพกพา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด  28/06/2567 4,980,000.00
67049187364 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ค   ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 28/06/2567 3,700,000.00
67069308964 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาด 2 ประตู พร้อมระบบติดตามอุณหภูมิ จำนวน 3 ตู้ 27/06/2567 300,000.00
67069368776 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinets class II) จำนวน 1 ตู้ 27/06/2567 374,500.00
67069244233
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข    ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 รายการ 24/06/2567 122,400.00
67069222193 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง มะเร็งปากมดลูกแบบแป๊ปสเมียร์ แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านมเคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ 17/06/2567 180,000.00
67069081470
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 29/05/2567 393,000.00
67049421680 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อชุดน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 86 รายการ  13/06/2567 11,658,209.75
67069045445 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 07/06/2567 135,000.00
67069035689 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 07/06/2567 198,900.00
67069038751 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 07/06/2567 171,540.00
67069032874 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 07/06/2567 356,042.50
67059607752 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อเครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว จำนวน 9 เครื่อง 07/06/2567 124,920.00
67059594400 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 05/06/2567 100,901.00
67059513324
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 รายการ 04/06/2567 228,873.00
67059306368 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 21/05/2567 462,240.00
67049385268 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันไอน้ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 30/04/2567 270,000.00
67049246631 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   กล้องจุลทรรศน์ 2 งานเทคนิคการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 กล้อง 29/4/2567 147,000.00
67039060923 วิธีคัดเลือก   ซื้อระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 25/04/2567 2,500,000.00
67049127700 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 250 ตัว 25/04/2567 238,100.00
67049256527 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 25/04/2567 380,000.00
67049110185
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17/04/2567 134,550.00
67049068480
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้ออุปกรณ์และส่วนประกอบของโลหิต จำนวน 7 รายการ 17/04/2567 887,820.00
67039544815 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างขนย้ายเครื่องเอกซเรย์ยี่ห้อ Quantum รุ่น QG500 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 17/04/2567 422,650.00
67039486630 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 256 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 03/04/2567 260,000.00
67039509306 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 01/04/2567 224,000.00
67039501680 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 01/04/2567 157,290.00
67039360383 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 25/03/2567 160,500.00
67029009170 วิธีคัดเลือก   ซื้อน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ และสารอิเลคโตรไลท์ ประจำปีงบประมาณ 2567 18/03/2567 960,000.00
67039253814 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 18/03/2567 100,901.00
67039192727 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 18/03/2567 383,000.00
67039187956 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18/03/2567 126,000.00
67039012858 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 06/03/2567 239,466.00
67039017619 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 06/03/2567 257,400.00
67039002455 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง มะเร็งปากมดลูกแบบแป๊ปสเมียร์ แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านมเคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน 05/03/2567 229,500.00
67029445568  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 28/02/2567 170,772.00
66129372432 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องวัดปริมาณสารสำคัญปริมาณน้อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 08/02/2567 594,400.00
67029076129 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง(บนหรือล่าง)และ(ทั้งช่องท้อง) จำนวน 1 รายการ 08/02/2567 182,000.00
67029023175 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 05/02/2567 103,400.00
67019601328 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างทำสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 05/02/2567 138,030.00 
67029005637 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล จำนวน 1 งาน 02/02/2567 142,500.00
66099226438 วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 02/02/2567 4,945,890.00
67019347464 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้ออุปกรณ์และส่วนประกอบของโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2567 01/02/2567 3,563,000.00
67019261542 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 17/01/2567 100,986.60
67019288947 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17/01/2567 126,000.00
66129012257 วิธีคัดเลือก   ซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดแยกชนิดเม็ดเลือดขาวและ NRBC โดยอัตโนมัติประจำ  ปีงบประมาณ 2567-2568 10/01/2567 1,980,000
66129482882 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุของที่ระลึก จำนวน 38 รายการ 28/12/2566 151,373.10
66129344462 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 22/12/2566 160,000.00
66129074005 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 20/12/2566 159,911.50
66129048409 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน 19/12/2566 173,340.00 
66129152802 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวิเคราะห์และแยกเซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 19/12/2566 160,500.00
66119495075 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 06/12/2566 128,000.00
66119503019 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 06/12/2566 236,791.00
66119484197 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 01/12/2566 489,000.00
66119500066 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 256,800.00
66119464910 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการLIS และ งานดูแลบำรุงรักษาการเชื่อมต่อเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเข้ากับระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 30/11/2566 372,000.00
66119497039 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 126,367.00
66119500698 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 147,301.02
66109117265 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างเหมาดำเนินงานห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน 30/11/2566 456,000.00
 66119233766 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างซ่อมตู้แช่แข็ง –80 องศาเซลเซียส จำนวน งาน 28/11/2566 133,750.00
66119456106 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องละบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ จำนวน ๑ รายการ 28/11/2566 104,000.00
 66119359948 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อLiquid Nitrogen ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ 28/11/2566 231,120.00
66119380992 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 27/11/2566 143,900.00
66119383725 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 27/11/2566 396,000.00
66119359863 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Thin Prep) ตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์มะเร็งเต้านม จำนวน 1 งาน 23/11/2566 325,000.00
66119102215 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างซ่อมห้อง Cold Room จำนวน 1 งาน 14/11/2566 149,693.00 
66119079714 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2566 164,459.00
66119042151 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบการตรวจปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2567 14/11/2566 362,000
66119150469 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 14/11/2566 116,650.00
66119148136 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14/11/2566 333,450.00
66119141163 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 14/11/2566 109,950.00
66119144520 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 14/11/2566 109,360.00
66109391438 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข    ซื้อกระดาษชำระ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 รายการ  09/11/2566 186,814.40
66119071065 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข    ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 09/11/2566 133,964.00
66109393414 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข    ซื้อม่านบังแสง 5 ชุด 08/11/2566 172,805.00
66119016642 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข    จ้างตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล จำนวน 1 งาน 02/11/2566 157,100.00
66109351518 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 31/10/2566 256,800.00
66109318832 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างเตรียมชุดอุปกรณ์ออกหน่วยตรวจสุขภาพ จำนวน 1 งาน 30/10/2566 130,000.00
66109299592 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างเหมาดำเนินการเพื่อจัดเตรียมตัวอย่างในโครงการ EQABละงานเตรียมภาคปฏิบัติการของการเรียนการสอนในภาควิชา จุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ จำนวน 1 งาน 30/10/2566 360,000.00
66109292021 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 30/10/2566 242,676.00
66109318618 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 30/10/2566 130,750.00
66109252793 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 27/10/2566 396,000.00
66109266366 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 26/10/2566 163,988.31
66109109881 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ตรวจแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านมเคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน 25/10/2566 277,665.00 
66109157920 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 19/10/2566 135,000.00
66109182532 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 19/10/2566 385,200.00
66109014589 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท๊อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568 18/10/2566 1,575,789.00
66109082196 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ซีรั่ม ประจำปีงบประมาณ 2567 17/10/2566 122,500.00
66099294105 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ จำนวน 86 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 11/10/2566 24,898,506.50
66017173158 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง 5 เครื่อง 06/10/2566 639,325.00
66099248497 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดทดสอบแอนติบอดีต่อเชื้อในไก่ ประจำปีงบประมาณ 2567 06/10/2566 2,136,255.00
66079148694 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อชุดประกอบชุดทดสอบสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 04/10/2566 18,200,000.00
66099225515 วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 04/10/2566 5,571,385.00
66079144902 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อชุดพ่นสารละลายบนแผ่นเมมเบรนสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 04/10/2566 19,000,000.00
66099243446 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ซ)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 26/09/2566 730,000.00
66089007978 วิธีคัดเลือก   เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบอเนกประสงค์ (Multifunction copier) ชนิดขาว-ดำ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 40 แผ่นต่อนาที แบบไม่รวมกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิดน้ำหนัก 80gm/m2 ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2569 (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 งาน 18/09/2566 808,920.00
66099222502 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ครุภัณฑ์ชุดระบบถ่ายทอดและแสดงผล ห้องประชุม 901 จำนวน 1 ชุด 12/09/2566 152,154.00
66099200023 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11/09/2566 260,000.00
66099194062 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 11/09/2566 412,500.00
66069048384 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 06/09/2566 750,000.00
66089598860 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 31/08/2566 117,111.50
66069049108 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงรุ่น (UV-VIS Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง 30/08/2566 800,000.00
66069364090 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อระบบรับภาพและประมวลผลภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล ไร้สาย จำนวน 1 ชุด 30/08/2566 950,000.00
66069048816 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1 ชุด 29/08/2566 1,560,060.00
66089468784 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 73 รายการ 29/08/2566 101,917.50
66089459902  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25/08/2566 470,800.00
66089459902 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25/08/2566 404,842.00
66089428093 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 23/08/2566 362,700.00
66089343222 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 13 รายการ 23/08/2566 471,335.00
66089418960 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 23/08/2566 163,700.00
66089423490 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 23/08/2566 370,800.00
66089347112 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 22/08/2566 191,744.00
66089325372 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 21/08/2566 417,300.00
66089271344 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 17/08/2566 342,935.00
66089313500 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17/08/2566 402,320.00
66089283155 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 17/08/2566 487,920.00
66089274899 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17/08/2566 385,200.00
66089198916 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 17/08/2566 115,500.00
66089242764 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 494,340.00
66089226332 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 180,000.00
66089222430 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 15/08/2566 388,650.75
66089166310 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 479,360.00
66089136149 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 145,867.75
66089130000 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11/08/2566 423,720.00
66089126480 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11/08/2566 423,720.00
66089135962 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11/08/2566 174,624.00
66089171415 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 18 รายการ 11/08/2566 437,576.50
66069407954 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างซ่อมชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้าง ชุดกำเนิดความถี่เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 งาน 25/07/2566 941,600.00
66079450599 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง 24/07/2566 437,195.58
66079352720 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 21/07/2566 375,570.00
66079370867 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 21/07/2566 308,160.00
66079385887 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 21/07/2566 457,853.00
66079365574 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 21/07/2566 359,520.00
66079359054 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 21/07/2566 462,240.00
66079363229 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 21/07/2566 462,240.00
66079242098 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์ (Locker) จำนวน 40 ใบ 18/07/2566 224,700.00
66079278472 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 18/07/2566 160,000.00
66069048478 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 14/07/2566 1,280,000.00
66079228050 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 13/07/2566 175,500.00
66079242711 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 32 รายการ 05/07/2566 499,583.00
66079151546 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 21/06/2566 371,825.00
66079154769 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 21/06/2566 481,500.00
66079003956 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 1000 ไมโครลิตร 05/07/2566 385,200.00
66079003513 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 200 ไมโครลิตร 05/07/2566 288,900.00
66079003424 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 20 ไมโครลิตร 05/07/2566 231,120.00
66059509388 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด  05/07/2566 1,630,000.00
66069609030 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพ และเสียงสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด 05/07/2566 115,044.00
66049212337 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้ปลอดเชื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 05/07/2566 380,000.00
66069327849 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปั่นตกตะกอน (Serological Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง 28/06/2566 145,000.00
65127531371 วิธีคัดเลือก   เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 27/06/2566 3,750,000.00
66069412702 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องเผาลูป จำนวน 3 เครื่อง 27/06/2566 138,030.00
66069198274 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/06/2566 196,452.00
66069209020 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 20/06/2566 449,507.00
66069307803 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำเเหน่ง จำนวน 2 เครื่อง 19/06/2566 111,280.00
66069307802 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด 19/06/2566 320,000.00
66069213846 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 16/06/2566 446,725.00
66069129830 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 13/06/2566 149,400.00
66069133172 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 12/06/2566 126,000.00
66069145787 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 12/06/2566 224,000.00
66069135796 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 12/06/2566 486,720.00
66069075291 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 12/06/2566 125,190.00
66069065601 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 08/06/2566 285,200.00
66059506670 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 08/06/2566 355,679.00
66059512026 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ชุดเครื่องประกอบแถบทดสอบ Lateral Flow ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 31/05/2566 390,000.00
66059089907 วิธีคัดเลือก   ซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือด, แยกชนิดเม็ดเลือดขาว, NRBC, Reticulocyte สารน้ำในร่างกาย (Body fluid) และสีย้อมสำหรับใช้ตรวจสอบเสมียร์เลือด โดยอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2568 31/05/2566 10,000,000.00
66059176549 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 15/05/2566 385,200.00
66059164915 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 15/05/2566 385,200.00
66059136477 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 15/05/2566 479,360.00
66059173228 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปั่นตกตะกอนงานธนาคารเลือด (Serofuge) จำนวน 3 เครื่อง 15/05/2566 300,000.00
66049260013 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมออนไลน์ ตำบลศาลายา 15/05/2566 227,910.00
6605903075 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 08/05/2566 486,850.00
66049341743 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุชนิดเตาเผาไฟฟ้า AA Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องวิเคราะห์สารปรอท จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 งาน 02/05/2566 108,765.50
66049205899 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 02/05/2566 204,750.00
66049189302 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างเหมาดำเนินงานเพื่อจัดเตรียม ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตราฐาน ISO/IEC17043 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก 27/04/2566 228,000.00
66049187266 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -๓๐ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์โลหิต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ตู้ 27/04/2566 215,000.00
66049184987 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาด 2 ประตู พร้อมสัญญาณเตือน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้ 19/04/2566 118,984.00
66049131632 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 18/04/2566 113,623.30
66049031803 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด 11/04/2566 445,000.-
66049018005 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด 11/04/2566 355,775.00
65127313600 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องนับจุดและ อ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ ELISpot แบบ ๒ สี และ Fluorospot แบบ ๓ สี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ เครื่อง 07/03/2566 4,494,000.00
66027235505 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 16/02/2566 226,800.00
66017575602 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดมอเตอร์ปั๊มน้ำดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 07/02/2566 300,955.28
66017441978 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 30/01/2566 170,130.00
66017232051 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 17/01/2566 150,000.00
66017156121 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 16/01/2566 142,800.00
66017185288 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องแตกอนุภาคด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 16/01/2566 350,000.00
66017195678 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลัยบพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 16/01/2566 250,000.00
66017163555 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมในระดับนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 11/01/2566 430,000.00
66017120248 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11/01/2566 126,000.00
66017049445 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง 11/01/2566 195,000.00
65127474269 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000BTU จำนวน 2 เครื่อง 10/01/2566 174,968.54
66017063769 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) จำนวน 4 เครื่อง 10/01/2566 200,000.00
66017065264 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 09/01/2566 256,500.00
65127399306 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 181,900.00
65117338138 วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีการคัดเลือก จำนวน 1 งาน 19/12/2565 5,019,000.00
65107299742 วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 19/12/2565 5,612,140.00
65127145019 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14/12/2565 121,815.00
65117550934 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14/12/2565 292,500.00
65127019274 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจแอนติบอดีต่เชื้อโรคในไก่ จำนวน 3 รายการ 08/12/2565 142,524.00
65127030796 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 08/12/2565 296,390.00
65117493333 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างซ่อมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน Model LGN 32MA จำนวน 1 งาน 01/12/2565 149,800.00
65107328745 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้ปลอดเชื้อ (Biological safety Cabinets class II) จำนวน 1 ตู้ 14/11/2565 350,000.00
65107378196 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 02/11/2565 491,130.00
65107385532  เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 02/11/2565 472,619.00
65107383179 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 02/11/2565 479,360.00
6507352831 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ซีรั่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ 01/11/2565 197,000.00
6507349589 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 31/10/2565 478,504.00
6507336149 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 31/10/2565 419,440.00
6507333800 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 31/10/2565 410,880.00
6507328406 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 31/10/2565 342,400.00
6507326835 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 31/10/2565 408,740.00
6507325062 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 31/10/2565 484,496.00
65107229723 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้ดูดไอสารเคมี ชนิดต่อท่อ จำนวน 1 ตู้ 31/10/2565 300,000.00
6507196972 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ซีรั่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 21 รายการ 18/10/2565 105,000.00
6507213996 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 19 รายการ 21/10/2565 301,662.50
6507207868 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 21/10/2565 241,392.00
6507182896 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 19/10/2565 221,150.00
65097417556 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงประจำห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ชั้น 11 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย จำนวน 1 ชุด 25/10/2565 1,205,355.00
65097611283 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ใช้ในราชการ จำนวน 11 คัน 05/10/2565 730,000.00
65077211650 ประกาศเชิญชวนทั่วไป   จ้างออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อการผลิตเครื่องมือ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน 04/10/2565 849,811.00
65087227276 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ จำนวน 84 รายการ 29/09/2565 18,993,776.05
65097489277 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบพกพา จำนวน 1 ชุด 23/09/2565 400,000.00
65097552820 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 23/09/2565 192,000.00
65087701506 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตู้เย็นสำหรับเก็บส่วนประกอบของเลือด จำนวน 1 ตู้ 20/09/2565 620,000.00
65087254850 วิธีคัดเลือก   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ระบบ 14/09/2565 1,070,000.00
65087246708 วิธีคัดเลือก   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง 14/09/2565 3,766,400.00
65087431806 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าเพื่อการแพทย์แม่นยำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 14/09/2565 530,000.00
65097299445 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนเลือด จำนวน 2 เครื่อง 14/09/2565 348,000.00
65097251111 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ปั๊มสูญญากาศเครื่อง LC-MS จำนวน 1 ชุด 12/09/2565 254,125.00
65067428028 วิธีคัดเลือก   ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญโดยเทคนิคขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 08/09/2565 6,000,000.00
65077060292 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกระดับโมเลกุล ในสิ่งส่งตรวจ และผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 08/09/2565 18,998,690.00
65097025120 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 07/09/2565 193,050.00
65077327996 วิธีคัดเลือก   เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง 06/09/2565 3,440,000.00
65087762643 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจแอนติบอดีเชื้อโรคในไก่ จำนวน 14 รายการ 06/09/2565 323,675.00
65087762006  เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 05/09/2565 110,210.00
65087737197 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 01/09/2565 497,550.00
65087658009 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 29/08/2565 385,200.00
65087375466 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 18/08/2565 455,071.00
65087427340 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 22/08/2565 257,870.00
65087398879 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 22/08/2565 468,660.00
65087370072 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 18/08/2565 429,712.00
65087429222 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22/08/2565 410,880.00
65087422845 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22/08/2565 297,460.00
65087425255 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22/08/2565 248,240.00
65087306296 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้ PCR Cabinet จำนวน 1 ตู้ 17/08/2565 190,000.00
65087330118 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 17/08/2565 268,864.25
65087337806 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 17/08/2565 441,107.50
65087285007 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 16/08/2565 242,676.00
65087297434 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 16/08/2565 263,220.00
65087269742 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 16/08/2565 384,000.00
65087263128 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 27/07/2565 140,400.00
65087059895 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 08/08/2565 352,030.00
65087071404 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 196,452.00
65087084083 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ COVID-19 จำนวน 1 รายการ 09/08/2565 325,000.00
65087068811 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 385,200.00
65087024900 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อเครื่องดูดความชื้น ตพบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 6 เครื่อง 05/08/2565 197,000.00
65087016552 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 04/08/2565 355,882.00
65087035906 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 04/08/2565 385,200.00
65077546558 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อตู้ดูดไอสารเคมี ชนิดไม่ต่อท่อ จำนวน 1 ตู้ 01/08/2565 236,610.00
6507757941 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อตู้เย็นแช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ 01/08/2565 310,000.00
65077548401 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อเครื่องตรวจวัดบิลลิรูบิน จำนวน 1 เครื่อง 01/08/2565 120,000.00
65077413024 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25/07/2565 456,141.00
65077217923 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 21/07/2565 128,700.00
65067608672 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 05/07/2565 186,180.00
65067621699 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 05/07/2565 443,247.50
65067604394 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล จำนวน 1 งาน 04/07/2565 146,500.00
65067535224 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 01/07/2565 150,442.00
65067525789 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 รายการ  30/06/2565 224,807.00
65067508214 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 29/06/2565 246,314.00
6505730224 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 14/06/2565 382,200.00
65067430886 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 24/06/2565 410,880.00
65067436755 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 24/06/2565 442,980.00
65067069976 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 และชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 2 รายการ 24/06/2565 2,592,000.00
65037115232  เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 09/03/2565 187,200.00
65037103909 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 10/03/2565 384,000.00
65037126002 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจวินิจฉัยหาพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 45 กล่อง 10/03/2565 472,500.00
65037058785 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้แช่เย็นแบบแนวตั้ง -20 องศาเซลเซียส 07/03/2565 140,000.00
65027323891 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องควบคุมความชื้นผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 เครื่อง 07/03/2565 300,000.00