เกี่ยวกับโรงงานต้นแบบ

ติดต่อ

 • โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์
  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  73170

mumt.midascenter@gmail.com

0 2441 4371-9 ต่อ 2502

062 259 7311