โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เกี่ยวกับโรงงานต้นแบบ

ติดต่อ

 • ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  508-509 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์
  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  73170
 • 0 2441 4371-9 ต่อ 2502

 • 08 6000 6119/ 09 0992 9412