Worapong

ธันวาคม 6, 2019

ลงนามทำสัญญารับทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการแพทย์ (Thailand medTech Excellence Fund)

ธันวาคม 6, 2019

งานแถลงข่าวเปิดโครงการ ” ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร “

ธันวาคม 6, 2019

โครงการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนปีการศึกษา 2562 ณ ชุมชนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ธันวาคม 6, 2019

เรื่องราวดี๊ดี ของครูกับศิษย์ กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562