คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ในรูปแบบออนไลน์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว ณ สถานที่กักกันตัวจังหวัดนครปฐม
มิถุนายน 12, 2020
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ 63
มิถุนายน 29, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ในระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งในโอกาสนี้คณะฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1bFM6bb5v0MieHAnYaBMIwIC53ii7duci?usp=sharing