วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ 63

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ในรูปแบบออนไลน์
มิถุนายน 25, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม “การประเมินคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ”
กรกฎาคม 8, 2020

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ 63

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และวันเทคนิคการแพทย์ไทย โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ จากนั้นร่วมเดินทางไปร่วมทำบุญถวายเครื่องอุปโภค-บริโภคแด่พระสงฆ์วัดปุรณาวาส พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ตามพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ หรือสมทบทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของจำเป็น สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และ ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 9 วัดโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ วัดปุรณาวาส วัดสาลวัน วัดมะเกลือ วัดหทัยนเรศวร์ วัดนครชื่นชุ่ม วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม วัดมงคลประชาราม วัดสุทธิจิตต์ฉันทนาราม และวัดสุวรรณาราม ในการนี้ทางคณะฯ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในกิจกรรมวันสถาปนาฯ ครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zQ92MbuHoLw1zBz8lVJl_9ELKMJMil6J