Worapong

ตุลาคม 25, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กันยายน 28, 2021

Being ของครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

กันยายน 23, 2021

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

กันยายน 18, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ณ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สมุทรสาคร