คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2566
กุมภาพันธ์ 17, 2023
MUMT Volleyball for Students 2023
มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Universiti Sains Malaysia นำโดย Prof. DATO’ IR. Dr. Abdul Rahman Mohamed, FASc Vice Chancellor เพื่อสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ผ่านระบบออนไลน์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.674596051132390

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol