คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โซลูชันทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคครบวงจร
กุมภาพันธ์ 17, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia
มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2566

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 แก่คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงผู้เกษียณอายุที่เคยปฏิบัติงานที่คณะฯ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยเชื่อมั่นว่าหากบุคลากรภายในองค์กรมีสุขภาพที่แข็งแรงมีศักยภาพที่พร้อม จะส่งผลให้การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และเพื่อเป็นการติดตามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกท่าน อันจะนำไปสู่แนวทางการเสริมสร้างความรู้เพื่อการปฏิบัติต่อตนเองให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช และศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพยท์กาญจนาภิเษก

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.667250721866923

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol