apichaya

สิงหาคม 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 1

สิงหาคม 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมัชฌิมนิเทศ “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2566

สิงหาคม 24, 2023

ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AMDD & Common Submission Dossier Template Preparation

สิงหาคม 23, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน ประจำปี 2566 (University Council Visit)