รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

มีนาคม 13, 2023

MUMT Volleyball for Students 2023

เมษายน 25, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2566

ธันวาคม 15, 2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต แก่คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

มกราคม 8, 2024

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567