คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 1

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน Performance Agreement (PA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
สิงหาคม 24, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงาน “ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” ประจำปี 2566
กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 1

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการอบรม Biochemistry and Immunological diagnosis with special focus on analytical internal quality control for quantitative tests in clinical laboratory พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital เมือง Thimphu ประเทศภูฏาน Batch 1 ที่เข้ารับการฝึกอบรมไปเมื่อวันที่ 21-25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องบรรยาย 204 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.775348687723792&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol