คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงาน “ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 1
สิงหาคม 28, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Santo Tomas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงาน “ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” ประจำปี 2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข รองคณบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงาน “ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” ประจำปี 2566 เพื่อแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ อัตลักษณ์คุณธรรมนำหัวใจ ใช้ ITA อย่างโปร่งใส ศิริราชไร้การทุจริต, จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้การต่อต้านคอร์รัปชัน และนิทรรศการให้ความรู้ต่าง ๆ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร และโถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.779037230688271&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol