คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Santo Tomas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงาน “ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” ประจำปี 2566
กันยายน 18, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Santo Tomas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ 5 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Santo Tomas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์นำโดย Prof. Edilberto Manahan, PhD, Chairperson ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา งานวิจัย เป็นต้น ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบฯ ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.781030467155614&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol