คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Santo Tomas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
กันยายน 18, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิจัยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

วันที่ 5 กันยายน 2566 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ลงพื้นที่โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ให้แก่นักเรียนก่อนวัยเรียน (อนุบาล 1-3) เพื่อสำรวจความชุกของการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด ผ่านวิธี Scotch tape technique นำมาตรวจหาไข่พยาธิ อีกทั้งเพื่อรักษา ให้ความรู้ และคำแนะนำด้านสุขศึกษา ตรวจติดตาม และป้องกันการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในโรงเรียน และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 2 โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ กับสุขภาพชุมชน (MTCM 201 Medical Parasitology with Community Health) ซึ่งจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based learning เพื่อให้ผู้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ และทักษะการตรวจวินิจฉัยปรสิต ในการสำรวจ และติดตามการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด ทักษะทางด้านสุขศึกษา และการทำงานเป็นทีม อันเป็นบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ชุมชน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.784955450096449&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol