คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิจัยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
กันยายน 18, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมวันรักครู ประจำปี 2566
กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิจัยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านวิชาการ การวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค นำโดยนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.782070930384901&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol