คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมวันรักครู ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิจัยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กันยายน 18, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 2
กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมวันรักครู ประจำปี 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมวันรักครู ประจำปี 2566 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์, สาขารังสีเทคนิค และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ในการนี้อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ เป็นตัวแทนรับพานดอกไม้ธูป/เทียนจากผู้แทนนักศึกษา โดยประธานในพิธีร่วมวางพวงมาลัยแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ครูผู้ก่อตั้งและบุกเบิกวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคในประเทศไทย พร้อมทั้งทำการเจิมหนังสือเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา ซึ่งในกิจกรรมนักศึกษาร่วมมอบดอกไม้ ขับร้องเพลง และเขียนการ์ดแสดงความขอบคุณถึงคณาจารย์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.782039857054675&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol