คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนศึกษานารี ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมคณะฯ

MUMT Volleyball for Students 2023
มีนาคม 13, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนศึกษานารี ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมคณะฯ

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงศ์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนศึกษานารี ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชม คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้งศึกษาดูงานในด้านจุลชีววิทยา และการเพาะเลี้ยงเซลล์เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำประสบการณ์ไปพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.680377653887563

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol