Worapong

สิงหาคม 10, 2023

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

สิงหาคม 8, 2023

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม Radisson Resort & Spa Hua Hin จ.เพชรบุรี

สิงหาคม 8, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

สิงหาคม 8, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอมรินทราราม วรวิหาร