MUMT OPEN HOUSE 2023 (มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล) ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 2
กันยายน 18, 2023
MIDAS Center ร่วมกับ บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงานมหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล วิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการบริการสุขภาพและการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ (Advances in digital health, AI and Biomedical Engineering in Medical Services and Education)
กันยายน 20, 2023

MUMT OPEN HOUSE 2023 (มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล) ประจำปี 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MUMT OPEN HOUSE 2023 ภายใต้งาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566 “IGNITE THE FUTURE” ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ ที่นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค จัดเตรียมเพื่อต้อนรับน้อง ๆ นักเรียน และผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุก พร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเยี่ยมชมงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ในบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความคึกคัก และได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.787277163197611&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol