คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล แก่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน Medical Fair Thailand 2023
กันยายน 18, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care
กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล แก่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีแด่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2566 ภายในงานคณะฯ ร่วมออกบูธให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งให้บริการวัดองค์ประกอบของร่างกาย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในปีนี้คณะฯ มีผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่คุณภูษณิศา โคติวงษา, คุณวัชรี ติยะสุทธิพันธุ์, คุณเสาวลักษณ์ จิตรบรรจุง, คุณภัสสร สุดสมัย และคุณสาโรจน์ เชอสินธุ์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.786668376591823&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol