คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล แก่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2566
กันยายน 18, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 2
กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care

วันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ผลิตและพัฒนาโดยนักวิจัยคณะฯ พร้อมทั้งร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (NCKU) ประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 และ ศูนย์ความร่วมมือ MU-NCKU Joint Research Center คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.786048076653853&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol