คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล แก่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2566
September 18, 2023
Faculty of Medical Technology, Mahidol University organized certification ceremony to the participants from Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, Bhutan Batch 2 for a short training program
September 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care

วันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ผลิตและพัฒนาโดยนักวิจัยคณะฯ พร้อมทั้งร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (NCKU) ประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 และ ศูนย์ความร่วมมือ MU-NCKU Joint Research Center คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.786048076653853&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol