Worapong

มิถุนายน 16, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2566

มิถุนายน 9, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 66 ปี

มิถุนายน 9, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพ ใน 4 มิติ” พร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรม Application CANDEE Season 2

มิถุนายน 2, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566