คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำผลิตภัณฑ์ชุดตรวจของคณะฯ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน Tech innovation 2023 ประเทศสิงคโปร์

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในงาน IASMLT Annual Meeting of 2023
ตุลาคม 30, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พฤศจิกายน 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำผลิตภัณฑ์ชุดตรวจของคณะฯ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน Tech innovation 2023 ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่พัฒนาและผลิตโดย MIDAS center ได้แก่ ชุดตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนบนวัสดุการแพทย์ (MT Pro Check) และผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบการติดเชื้อฉี่หนูชนิดรวดเร็ว (LEP-M PLUS) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ในงาน Tech Innovation 2023 งานจัดแสดงนวัตกรรมและจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ Sands expo and Convention Center ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน Deep Science and Technology Acceleration platform บพข. เพื่อปูทางสู่การนำผลิตภัณฑ์ในการขึ้นทะเบียนต่างประเทศ ผลักดันให้เกิดการส่งออก เปิดทางให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมในต่างประเทศ โดยในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์วิจัยเชิงลึกจากสตาร์ทอัพไทย อาทิ อาหารมูลค่าสูง อุปกรณ์นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีรัฐมนตรีประจำรัฐกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (MTI) และเจ้าหน้าที่ระดับสูง ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.813178420607485

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol