Worapong

พฤศจิกายน 2, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน

พฤศจิกายน 2, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร และวัดนวลนรดิศวรวิหาร

ตุลาคม 14, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมน้อมรำลึกในคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 4”

ตุลาคม 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุทธิจิตตาราม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร