Worapong

พฤษภาคม 12, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน SUBCON THAILAND 2023

เมษายน 25, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2566

เมษายน 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนศึกษานารี ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมคณะฯ