Worapong

มิถุนายน 29, 2020

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ 63

มิถุนายน 25, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ในรูปแบบออนไลน์

มิถุนายน 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว ณ สถานที่กักกันตัวจังหวัดนครปฐม

มิถุนายน 1, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว ณ สถานที่กักกันตัวจังหวัดนครปฐม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม