คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร (SAFE Fertility Center)
ธันวาคม 29, 2021
คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ประจำปี 2565
มกราคม 8, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมกับบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5243911988956577