คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร (SAFE Fertility Center)

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Healthy Mahidol in New Normal : “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่”
ธันวาคม 23, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565
ธันวาคม 30, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร (SAFE Fertility Center)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา บริการวิชาการ และวิจัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.วิวัฒน์ กว้างคณารุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร (SAFE Fertility Center) และทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ สำนักงานใหญ่ ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร (SAFE Fertility Center) อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 17

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5241018682579241