Worapong

สิงหาคม 29, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Japan

สิงหาคม 25, 2022

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2565

สิงหาคม 24, 2022

ห้องปฏิบัติการ Antimicrobial resistance และห้องปฏิบัติการ Bioactive compounds ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565

สิงหาคม 18, 2022

เปิดกล้องส่องรังสี ประจำปี 2565 (MUMT Freshmen’s Journey 2022)