คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะ และแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562-2564

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
ตุลาคม 12, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมน้อมรำลึกในคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6”
ตุลาคม 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะ และแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562-2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562-2564 และร่วมแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคนิคการแพทย์) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบครุยวิทยฐานะฯ ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล จะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.574616421130354