Worapong

มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนศึกษานารี ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมคณะฯ

มีนาคม 13, 2023

MUMT Volleyball for Students 2023

มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ร่วมกับ Universiti Sains Malaysia

กุมภาพันธ์ 17, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โซลูชันทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคครบวงจร