โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักเทคนิคการแพทย์จาก National Health Laboratory สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
กันยายน 29, 2023
โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตุลาคม 4, 2023

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้านวิจัยการพัฒนาชุดทดสอบ และทางด้านธุรกิจร่วมกับคณะฯ และบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบฯ ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.796850785573582

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol