คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักเทคนิคการแพทย์จาก National Health Laboratory สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2566
กันยายน 29, 2023
โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตุลาคม 4, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักเทคนิคการแพทย์จาก National Health Laboratory สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

วันที่ 28 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้อบรมจาก National Health Laboratory สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในด้านการประกันคุณภาพการทดสอบโซเดียมและครีเอตินีนในปัสสาวะ ณ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือในการผลักดันการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศใกล้เคียง สามารถนำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานในประเทศได้เป็นอย่างดี

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.794644022460925

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol