Worapong

พฤศจิกายน 2, 2020

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 4

พฤศจิกายน 2, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน “อาจาริยบูชา” สืบเท้าก้าวธรรม 40 พรรษา บนมรรคาแห่งการตื่นของ โดย..ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

พฤศจิกายน 2, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน

พฤศจิกายน 2, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร และวัดนวลนรดิศวรวิหาร