Worapong

ตุลาคม 1, 2019

สัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี

ตุลาคม 1, 2019

“จัดใจเรา เข้าใจโลก” ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน

ตุลาคม 1, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

กันยายน 30, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562