คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ อำเภอนครชัยศรี

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง แก่แรงงานต่างถิ่น เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ แพปลาบางเลนธานี
ธันวาคม 24, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ อำเภอสามพราน
มกราคม 5, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ อำเภอนครชัยศรี

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรนักเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี และโรงพยาบาลนครชัยศรี ลงพื้นที่อำเภอนครชัยศรี เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 300 ราย เพื่อตรวจหาเชื้อ Covid-19

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4106515526029568