Worapong

พฤษภาคม 25, 2022

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 19, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2564

พฤษภาคม 19, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยาย “วางแผนการเงินยังไง ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” ให้กับบุคลากร และนักศึกษา

พฤษภาคม 15, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022 Bangkok : Health & Wellness