พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2564
พฤษภาคม 19, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Hybrid
พฤษภาคม 27, 2022

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิคได้มีโอกาสได้พบปะรุ่นพี่สายรหัส อาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ในบ้าน และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5686794951334943