Worapong

ธันวาคม 3, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชก้าวไกล ใส่ใจสังคม” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562

ธันวาคม 3, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

พฤศจิกายน 4, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี

พฤศจิกายน 4, 2019

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562